Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam handläggning av en förundersökning

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut