Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut