Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av handläggningen av ett ärende om reseförbud med anmälningsskyldighet

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Anmälningsskyldighet Beslut Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut