Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en polisman där, som spridit information på ett fördomsfullt sätt

Polisen distribuerade ett ”varningsutskick” till enskilda som var engagerade i ett brottsförebyggande projekt. Där utpekades bl.a. personer av vissa nationaliteter som misstänkta för brott. Under förutsättning att de grundas på ett hållfast sakligt underlag finns det inget att invända mot att upplysningar om risker för brott m.m. sprids inom projekt av detta slag. Uttalanden från myndigheter måste dock göras med respekt för alla människors lika värde (jfr 1 kap. 2 § regeringsformen). Polisen ska vidare uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Formuleringarna i detta utskick, som var generaliserande och svepande, gav ett fördomsfullt intryck.

Tillbaka till söka beslut