Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län och mot en polisman för beslut om husrannsakan i en bostad

En polisman stoppade en bil för bälteskontroll. Misstankar om dopningsbrott uppstod då mot den man som körde bilen. Bilen genomsöktes utan resultat. Därefter genomfördes husrannsakan även i mannens bostad. Anledningen var att personer som missbrukar dopningsmedel ofta kan antas förvara dessa i hemmet.
En utgångspunkt för att få genomföra en husrannsakan är att det föreligger en skälig misstanke om brott. Ett antagande av det slag som polisen gjort i detta fall är inte ensamt tillräckligt för att uppnå sådan misstankegrad. Polisen kritiseras därför för att husrannsakan genomfördes i bostaden.
Förundersökningen avseende dopningsbrott lades ned med motiveringen ”brott kan ej styrkas”. Eftersom de prov som hade tagits på den misstänkte visade sig vara negativa och de genomförda husrannsakningarna var resultatlösa, borde den motiveringen inte ha använts.

Tillbaka till söka beslut