Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västmanlands län för att den inte avbröt ett förföljande av en motorcyklist

En ensampatrullerande polisman i en polisbil observerade att en motorcykel fördes utan registreringsskylt och bestämde sig för att genomföra en förar och fordonskontroll. För att få motorcyklisten att stanna aktiverades polisbilens stoppanordning vid två tillfällen, vilket ignorerades av motorcyklisten. Denne försökte i stället köra ifrån polisen. Polismannen körde efter motorcyklisten i cirka 14 kilometer. Hastigheten var under stora delar av färden avsevärt högre än den tillåtna och mötande trafik tvingades vid två tillfällen att bromsa och väja till höger för att undvika kollision med motorcyklisten. Ingripandet slutade med att motorcyklisten körde av vägen. Denne fick sedan föras med ambulans till sjukhus. – Enligt min mening kan det inte råda något tvivel om att ingripandet var att bedöma som ett s.k. förföljande som inte var befogat vid tillfället. Förföljandet borde därför ha avbrutits i ett mycket tidigt skede. Jag är kritisk till polisens handlande i ärendet.

Tillbaka till söka beslut