Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för dröjsmål med att underrätta vårdnadshavare om ett ingripande mot en 17-årig pojke

En 17-årig pojke, som körde en Epa-traktor, stoppades mitt i natten av polisen och delgavs misstanke om olovlig körning. Föräldrarna klagade på att polisen inte underrättade dem om händelsen och att sonen lämnades kvar på platsen två mil hemifrån. – Jag anser att polisen borde ha underrättat föräldrarna om händelsen redan påföljande dag men finner inte, med hänsyn till omständigheterna i ärendet, anledning att kritisera polisen för att pojken lämnades kvar på platsen för ingripandet.

Tillbaka till söka beslut