Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten Värmland och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Karlstad, för handläggningen av en förundersökning där den misstänkte var under 18 år – uttalanden om rätten till försvarare

En 17-åring pojke greps tidigt en lördagsmorgon av polisen misstänkt för bl.a. misshandel. Under lördagen hölls två förhör och efterföljande måndag hölls ytterligare ett förhör med pojken. Inte vid något av dessa förhör fanns någon vårdnadshavare, företrädare för socialtjänsten eller försvarare närvarande. Jag konstaterar att polisen först dröjde med att anmäla gripandet till åklagaren. Polis och åklagare har sedan också brustit i att underrätta och kalla vårdnadshavare och socialtjänst liksom i att säkerställa att pojken kunde biträdas av en offentlig försvarare vid förhören. Polis och åklagare förtjänar därför kritik.

Tillbaka till söka beslut