Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndighetens i Jönköpings län för att en 16-årig yngling, som hämtats till förhör misstänkt för brott, förvarats i arrestlokal

Tillbaka till söka beslut