Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Psykiatri Nordväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting, för hanteringen av en patients JO-anmälan

En patient lämnade, när hon var föremål för sluten vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, en JO-anmälan till en sjuksköterska för vidarebefordran till JO. I stället för att skicka anmälan till JO utan dröjsmål lade sjuksköterskan in anmälan i patientens journal. Hanteringen förtjänar kritik.

Tillbaka till söka beslut