Tillbaka till söka beslut

Kritik mot psykologenhet för genomförande av s.k. begåvningstest av ett barn utan att ha inhämtat tillstånd därtill från båda vårdnadshavarna

Hälso- och sjukvård Föräldrabalken - FB kapitel 11 Föräldrabalken - FB kapitel 13 Samtycke Sjukvård Vårdnad
Tillbaka till söka beslut