Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av ett överklagande i ett ärende om radio- och TV-avgift

En person överklagade ett beslut där Radiotjänst i Kiruna AB hade ålagt henne att betala radio- och TV-avgift. I sitt överklagande framställde hon dessutom två andra yrkanden. Radiotjänst upphävde vid omprövning av beslutet åläggandet att betala avgift. Radiotjänst kritiseras bl.a. för att inte efter omprövningen ha överlämnat överklagandet till förvaltningsrätten.

Tillbaka till söka beslut