Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd

Socialtjänst och LSS Ansökan Beslut Dokumentation Information
Tillbaka till söka beslut