Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverkets handläggning av ett folkbokföringsärende

Skatteverket får kritik för att ha grundat ett beslut om ändring av barns folkbokföring på en vårdnadshavares muntligt lämnade uppgifter.

Tillbaka till söka beslut