Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverkets handläggning av ett folkbokföringsärende

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Folkbokföringslagen (1991:481) Förvaltningslagen (1986:223) Barn/ungdom Dokumentation Samtycke

Skatteverket får kritik för att ha grundat ett beslut om ändring av barns folkbokföring på en vårdnadshavares muntligt lämnade uppgifter.

Tillbaka till söka beslut