Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för handläggningen av ett ärende om omplacering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Kommunicering Omplacering

I ett ärende enligt LVU har en flicka omplacerats utan att vårdnadshavarna har getts tillfälle att yttra sig över utredningen innan beslutet fattades. De har inte heller informerats om hur beslutet kunde överklagas. Även i övrigt har socialtjänsten i stor utsträckning underlåtit att informera vårdnadshavarna om vad som framkom i ärendet. Socialnämnden i Hallstahammars kommun kritiseras för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut