Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att ett beslut inte motiverats på föreskrivet sätt och inte försetts med korrekt fullföljdshänvisning

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Beslutsmotivering, utformning av beslut Fullföljdshänvisning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut