Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för att nämnden inte inledde en utredning i samband med att en person avhystes från sin bostad

En socialnämnd fick under våren 2015 vid flera tillfällen
information från en kvinnas hyresvärd om att kvinnan blivit uppsagd från sin bostad med anledning av obetalda hyror.

Familjeenheten i kommunen kontaktade därefter nämnden med anledning av oro över att de inte lyckades få kontakt med kvinnan. I samband med detta gjorde nämnden vissa försök att komma i kontakt med kvinnan. I oktober 2015 hörde familjeenheten på nytt av sig till nämnden eftersom den fortfarande inte lyckats få kontakt med kvinnan.

I december 2015 fick nämnden information om att kvinnan skulle bli avhyst från sin bostad den 13 januari 2016. Detta ledde inte till någon annan åtgärd från nämndens sida än att nämnden den 15 januari 2016 kontaktade Kronofogdemyndigheten. Nämnden fick då veta att avhysningen verkställts. På natten den 21 januari 2016
sökte kvinnan med polisens hjälp upp socialjouren, och hon beviljades hjälp i form av boende en natt på hotell. Hon fick även information om var hon dagen efter kunde ansöka om ytterligare hjälp. Kvinnan återkom dock inte, och nämnden vidtog inte heller någon åtgärd. Därefter levde kvinnan under närmare ett års tid som hemlös.

I beslutet konstaterar JO att nämnden uppenbarligen haft information om kvinnans problematik och att nämnden fått tydliga indikationer om att hon var i behov av stöd och hjälp. Trots detta vidtog nämnden inga åtgärder för att utreda kvinnans situation och hennes hjälpbehov. I beslutet kritiseras nämnden för att den inte inledde en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Tillbaka till söka beslut