Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialstyrelsen för utformningen av en blankett för inhämtande av vårdnadshavares samtycke till vaccinering av skolelever mot den s.k. svininfluensan A(H1N1)

Hälso- och sjukvård Föräldrabalken - FB Barn/ungdom Sjukvård Vårdnad
Tillbaka till söka beslut