Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad för bristande motivering av ett beslut att inte bevilja parkeringstillstånd

Stadsbyggnadsnämnden avslog en ansökan om parkeringstillstånd för en rörelsehindrad person med motiveringen att det läkarintyg som sökanden hade gett in inte styrkte behovet av tillstånd. Nämnden får kritik för bristfällig motivering av sitt beslut.

Tillbaka till söka beslut