Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Svea hovrätt för handläggningen av ett överklagande som innefattade ett yrkande om hänvisning enligt 10 kap. 20 § första stycket rättegångsbalken

Södertörns tingsrätt avvisade anmälarens talan om äktenskapsskillnad eftersom tingsrätten inte var behörig domstol. Anmälaren överklagade beslutet till Svea hovrätt. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. I JO:s beslut får hovrätten kritik för att inte ha uppfattat anmälarens överklagande som ett yrkande om hänvisning till rätt tingsrätt enligt 10 kap. 20 § första stycket rättegångsbalken och därmed för att inte ha meddelat prövningstillstånd i målet.

Tillbaka till söka beslut