Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, och Migrationsverket för hanteringen av två ansökningar om uppehållstillstånd

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Utlänningsärenden Förvaltningslagen (1986:223) Utlänningslagen (2005:716) Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut God förvaltning/myndighetsetik Underrättelse

AA och BB ansökte den 13 juli 2015 om uppehålls- och
arbetstillstånd på grund av anknytning. Efter att Migrationsverket under sommaren 2017 begärt hjälp med att genomföra intervjuer med AA och BB har bl.a. Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania, deltagit i handläggningen av ärendena.

JO konstaterar att Migrationsverkets och ambassaden i Dar es Salaams gemensamma hantering av ärendena varit mycket bristfällig.

Ambassaden i Dar es Salaam kritiseras bl.a. för bristfällig motivering av ett beslut, att inte ha uppfyllt underrättelseskyldigheten och för sin hantering av AA:s och BB:s överklaganden av ambassadens beslut. Migrationsverket kritiseras bl.a. för att inte ha uppmärksammat ambassadens felaktiga hantering och för sin passivitet när AA och BB överklagade.

Tillbaka till söka beslut