Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tekniska nämnden i Tanums kommun för att ha flyttat och skrotat en bil utan att det fanns rättsliga förutsättningar för det

En kommunal handläggare beslutade att flytta en bil, och beslutet verkställdes omedelbart. Som skäl för åtgärden angavs att det var fråga om ett fordonsvrak som av den anledningen skrotades.

Genom JO:s utredning står det klart att handläggaren kände till att bilen inte var övergiven av ägaren, vilket krävs för att bestämmelserna om fordonsvrak ska vara tillämpliga. JO konstaterar att bestämmelserna om fordonsvrak har tillämpats på ett felaktigt sätt och att det saknades rättsliga förutsättningar att skrota bilen.

I beslutet gör JO uttalanden om nämndens handläggning av ärendet och konstaterar att det förekommit ett antal allvarliga brister. Utöver skrotningen av bilen har nämnden brustit bl.a. i fråga om dokumentation av egendom som fanns i bilen och hanteringen av ett överklagande. JO kritiserar nämnden för bristerna.

JO gör också uttalanden om regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet med anledning av uttalanden som handläggaren gjort i en intervju med en journalist. Det som kommit fram i den delen ger inte anledning till kritik, men JO erinrar om att redan risken för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräckligt för att ett handlande ska kunna anses strida mot grundlagsbestämmelsen.

Tillbaka till söka beslut