Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Transportstyrelsen för att felaktigt ha registrerat en person som ägare till ett fordon och för långsam handläggning av begäran att rätta felet (II)

En person anmälde till JO att han felaktigt hade registrerats som ägare till en bil. I anmälan om ägarbyte hade den uppgivne nye ägaren inte skrivit under, vilket innebär att det fanns ett krav på att han fick möjlighet att yttra sig innan ägarbytet registrerades. Transportstyrelsen hade ingen säker adressuppgift till honom, och den förfrågan som skickades till honom kom i retur. JO konstaterar att personen därmed inte hade fått möjlighet att yttra sig och kritiserar Transportstyrelsen för att han trots det registrerades som ny ägare till bilen.

Efter det att personen uppmärksammats på det inträffade och tagit kontakt med Transportstyrelsen, dröjde det sex månader innan registreringen togs bort. Under den tiden påverkades han ekonomiskt av krav på betalning av bland annat fordonsskatt. JO uttalar att ärenden om prövning av ägaruppgifter för ett fordon bör handläggas skyndsamt om någon påstår att han eller hon felaktigt har registrerats som ägare. Enligt JO har handläggningstiden i det aktuella fallet varit oacceptabelt lång. Transportstyrelsen kritiseras för det. JO kritiserar Transportstyrelsen även för att inte ha lämnat tydlig information om vad personen kunde göra för att undvika att drabbas ekonomiskt.

Tillbaka till söka beslut