Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tullverket för långsam handläggning av en teknisk undersökning av misstänkt smuggelgods

Polisväsendet Tullväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning

Tullverkets handläggningstid för en teknisk undersökning av misstänkt smuggelgods uppgick till nästan två månader i ett ärende där den misstänkte var häktad. Själva undersökningen tog dock endast ett par dagar. I ärendet har också kommit fram att Tullverket, framför allt på ett par orter i Sverige, haft problem med långa väntetider för tekniska undersökningar men att åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. – Jag är kritisk till den långa handläggningstiden i ärendet som medförde att tiden i häkte för den misstänkte blev längre än nödvändigt.

Tillbaka till söka beslut