Tillbaka till söka beslut

Kritik mot två prefekter och en examinator vid Uppsala universitet för formuleringar i e-postmeddelanden som stod i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut