Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Utbildningsnämnden i Stockholms kommun för handläggningen av två anställningsärenden

Utbildningsnämnden i Stockholms kommun kritiseras för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut