Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun för att ha genomfört ett oanmält hembesök inom ramen för en utredning om försörjningsstöd

I anslutning till ett oanmält hembesök i ett ärende om försörjningsstöd gjorde socialsekreterarna vissa iakttagelser genom ett köksfönster i en loftgång utanför sökandens bostad. Nämnden får kritik för det oanmälda hembesöket. Däremot anser JO att utredningen inte ger underlag för att hävda att socialsekreterarna vidtog några otillbörliga åtgärder för att försöka få insyn i sökandens bostad. JO har därför inte några synpunkter i den delen.

Tillbaka till söka beslut