Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Valnämnden i Eskilstuna kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt

Valsedelspresentationen vid ett mobilt röstmottagningsställe har inte varit likformig, då vissa valsedlar placerats i valsedelsställ medan andra lagts direkt på ett bord under grova skruvar. När valnämnden använder sig av en mobil röstningslokal ansvarar nämnden för att vallagens regler om röstmottagning kan upprätthållas i denna. Kan reglernas efterlevnad inte garanteras ska lokalen inte användas för röstning.

Tillbaka till söka beslut