Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Valnämnden i Järfälla kommun för brister vid genomförandet av de allmänna valen 2014

En person nekades att rösta vid de allmänna valen den 14 september 2014 då hon redan var avprickad i röstlängden i vallokalen. Av utredningen framgår att den troligaste förklaringen till detta är att den röstmottagare som gjorde markeringarna i röstlängden tidigare på valdagen markerat fel väljare. Vid samma vallokal fick en person rösta i riksdagsvalet trots att han saknade rösträtt i det valet. I flera fall saknades dessutom dokumentation om hur väljarnas identitet kontrollerats.

Valnämnden i Järfälla kommun får kritik för bristerna. I beslutet understryks vikten av noggrannhet och ordning när allmänna val genomförs.

Tillbaka till söka beslut