Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande av godmanskap

Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken kan tingsrätten anordna godmanskap för den som behöver det. I allmänhet krävs samtycke av den som ska ha god man. En person hade fått en god man efter egen ansökan och ansökte nu hos tingsrätten om att godmanskapet skulle upphöra. Det innebar att det inte längre fanns samtycke till godmanskapet. Tingsrätten hade att handlägga ärendet med den utgångspunkten. Tingsrätten skulle därför antingen upphäva godmanskapet eftersom samtycke numera saknades eller konstatera att det var fråga om ett undantagsfall där det inte gick att inhämta samtycke. Det tog emellertid mer än åtta månader för tingsrätten att vidta den första faktiska handläggningsåtgärden och tretton månader innan ärendet var avgjort. Jag uttalar allvarlig kritik mot en domare vid tingsrätten för den bristfälliga handläggningen och för att handläggningstiden har varit helt oacceptabel.

Tillbaka till söka beslut