Tillbaka till söka beslut

Kronofogdemyndighet har dröjt med att överlämna ett överklagande, som även innehöll ett yrkande om inhibition, till tingsrätt

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Utsökningsförordningen (1981:981) Inhibition Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut