Tillbaka till söka beslut

Kroppsundersökning av en person som avsett att besöka en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Regeringsformen - RF Anstalt Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut