Tillbaka till söka beslut

Läkare har utan medgivande lämnat ut sekretesskyddade uppgifter rörande patient och dennes make till polis och överförmyndare – Fråga om läkaren haft lagstöd för sina åtgärder

Hälso- och sjukvård Sekretesslagen (1980:100). Sekretess Sjukvård
Tillbaka till söka beslut