Tillbaka till söka beslut

Landstinget hade, med undantag för vissa chefsbefattningar, behandlat anställningsbeslut som ren verkställighet, vilket medfört att landstinget i fråga om ett stort antal anställningsbeslut inte följt kommunallagens reglering beträffande delegationsbeslut

Tillbaka till söka beslut