Tillbaka till söka beslut

Landstinget hade, med undantag för vissa chefsbefattningar, behandlat anställningsbeslut som ren verkställighet, vilket medfört att landstinget i fråga om ett stort antal anställningsbeslut inte följt kommunallagens reglering beträffande delegationsbeslut

Hälso- och sjukvård Kommunallagen (1991:900) Delgivning Överklagande
Tillbaka till söka beslut