Tillbaka till söka beslut

Mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att den har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. Förvaltningslagen (1986:223) Myndighetsförordningen (2007:515) Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut