Tillbaka till söka beslut

Mycket allvarlig kritik mot två kommuner för domstolstrots i upphandlingsärenden

Kommunal förvaltning Offentlig upphandling, lagen (2007:1091) om - LOU Domstolstrots Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut