Tillbaka till söka beslut

När en vårdnadshavare skulle avtjäna ett fängelsestraff bodde barnet kvar hos dennes sambo; fråga om socialnämnden borde ha beslutat om medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL för sambon att ta hand om barnet under den aktuella tiden

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 6 Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut