Tillbaka till söka beslut

Olämpligheten av att en myndighet i beslutsliknande former tolkar (“förtydligar”) egna beslut

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Beslut Rättelse
Tillbaka till söka beslut