Tillbaka till söka beslut

Parkeringsövervakning är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning – meddelande av parkeringsanmärkning (påförande av felparkeringsavgift) – och i lag finns stöd för att överlämna den till personal hos bevakningsföretag

Kommunikationsväsendet Regeringsformen - RF Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut