Tillbaka till söka beslut

Placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff

Kriminalvård Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Anstalt Häkte Omplacering
Tillbaka till söka beslut