Tillbaka till söka beslut

Platschef vid Vägverket har utom tjänsten utfärdat ett intyg om en vägs beskaffenhet; fråga bl.a. om lämpligheten av att i intyget referera till sin befattning vid verket

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Allmänna handlingar Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut