Tillbaka till söka beslut

Polisen har agerat utanför sitt uppdrag i samband med ett ingripande som rörde barn (I)

Polisen hade beordrats till en bostad med anledning av misstanke
om brott. I bostaden fanns en man och hans två söner. Poliserna på platsen fick information om att pojkarna varit föremål för åtgärder enligt vårdlagstiftning och att familjen hade pågående ärenden hos socialtjänsten. En av pojkarna berättade att han ville åka till sin mamma. Föräldrarna hade gemensam vårdnad och poliserna fick
uppfattningen att de var överens om att pojken kunde skjutsas till mamman, vilket också skedde.

Enligt JO låg det dock utanför polisens uppdrag att köra pojken till mamman i detta fall. Poliserna skulle i stället ha kontaktat socialtjänsten och låtit den ta ställning till om någon åtgärd skulle vidtas. JO är kritisk till att polisen skjutsade pojken utan en föregående kontakt med socialtjänsten och till att dokumentationen i samband med ingripandet var bristfällig.

Tillbaka till söka beslut