Tillbaka till söka beslut

Polisen har kroppsvisiterat och hållit kvar två personer vid en gränskontroll utan stöd i lag

Två personer som skulle resa in i Sverige från Danmark blev
föremål för en gränskontroll som genomfördes av Polismyndigheten. I samband med att deras identitetshandlingar kontrollerades tog polisen kontakt med Tullverket, som
ville undersöka deras bil. Personerna kroppsvisiterades. De hölls kvar i cirka en och en halv timme i avvaktan på att Tullverket undersökte bilen och var under en stor del av den tiden placerade i var sitt rum i gränspolisens lokaler.

JO anser att det inte fanns stöd i lag för kroppsvisitationerna. JO konstaterar vidare att regelverket inte innehåller några uttryckliga bestämmelser som ger stöd för att hålla kvar en person vid Tullverkets kontroll. Enligt JO gick kvarhållandet utöver vad som var möjligt utan stöd i lag.

Polismyndigheten kritiseras för att de två personerna kroppsvisiterades och hölls kvar utan stöd i lag och för brister i dokumentationen.

Tillbaka till söka beslut