Tillbaka till söka beslut

Polisen önskade träffa vissa skolelever för kontroll av deras mopeder. Fråga om lämpligheten av att elevernas namn ropades upp över skolans högtalaranläggning

Utbildning ,forskning, studiestöd Barn/ungdom Integritet
Tillbaka till söka beslut