Tillbaka till söka beslut

Polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon

Polisväsendet Åklagarväsendet Polislagen (1984:387) Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Beslag Förhör Förundersökning Hämtning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut