Tillbaka till söka beslut

Polisens skyldighet att tillfråga målsäganden enligt 13 b § förundersökningskungörelsen (1947:948) m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Beslut Förundersökning Långsam handläggning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut