Tillbaka till söka beslut

Polismyndigheten har lämnat biträde till Skatteverket vid ett kontrollbesök enligt skatteförfarandelagen utan att det funnits stöd i författning för det

Polismyndigheten lämnade på begäran av Skatteverket biträde
(s.k. handräckning) vid ett kontrollbesök enligt skatteförfarandelagen. JO konstaterar att det inte fanns nödvändigt stöd i författning för handräckningen. Polismyndigheten kritiseras för att biträdet ändå lämnades och för vissa andra brister vid hanteringen av begäran samt för brister i dokumentationen av utlänningskontroller som gjordes i samband med kontrollbesöket.

Tillbaka till söka beslut