Tillbaka till söka beslut

Polismyndighetens i Stockholms län och en åklagares vid Åklagarmyndigheten i Stockholm handläggning av en förundersökning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut