Tillbaka till söka beslut

Principen om helhetssyn skall gälla vid handläggningen av ett ärende inom socialtjänsten

Socialtjänst och LSS Bistånd
Tillbaka till söka beslut