Tillbaka till söka beslut

Riksåklagarens handläggning av ärenden rörande överprövning av olika beslut under förundersökningen mot två polismän med anledning av deras handlande vid ett ingripande mot en person

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning
Tillbaka till söka beslut